Pagina's

Limburgs Dames Schuttersfeest (LDS)

Het idee van het Limburgs Dames Schuttersfeest is gegroeid in Haelen, in 1992. De opzet was in de eerste instantie het schieten voor vrouwen te bevorderen, door voor hen een eigen feest te organiseren, omdat zij niet mochten deelnemen aan het Oud-Limburgse Schuttersfeest (OLS).


In 1992 organiseerde schutterij Sint-Agatha Haelen een schuttersfeest waaraan alleen dames mogen deelnemen.  In 1993 stond dit schuttersfeest op de agenda als ‘Limburgs Dames Schuttersfeest’ (LDS).

Door het alsmaar toenemende succes van het LDS werd een overkoepelende organisatie wenselijk. Op 12 september 1996 is de Stichting Limburgs Dames Schuttersfeest opgericht.

De Stichting L.D.S. ziet toe op de naleving van de reglementen tijdens het LDS en ondersteunt de organisatoren.

Het LDS is op vele punten te vergelijken met een OLS. Op het OLS schiet men echter in zestallen: één zestal per schutterij. Op een LDS mag een schutterij deelnemen met één of meerdere drietallen, die enkel bestaan uit dames.

Sinds 2002 mogen vrouwen ook worden opgenomen in het zestal dat schiet op het Oud- Limburgs Schuttersfeest. Elke schutterij kiest zelf of zij dames in haar zestal opneemt of niet. In sommige schutterijen mogen vrouwen nog steeds niet toetreden als lid van de schutterij.

De Ut

In navolging van de succesvolle rol die ‘D’n Um’ speelt aan het einde van het Oud Limburgs Schuttersfeest, liet de Stichting L.D.S. door kunstenares Truus Coumans “De Ut” ontwerpen. Truus Coumans overleed in 2019.

Op 8 mei 1998 werd “De Ut” voor het eerst uitgereikt aan het winnende drietal van Schutterij Sint Joseph uit Koningsbosch.

De Ut is gesponsord door wapenhandelaar Math Janssen, die helaas in 1999 overleden is.

Organisatoren LDS

Het aangegeven jaartal is het jaar waarin het Limburgs Dames Schuttersfeest werd georganiseerd door de betreffende schutterij. Dit betekent dat die schutterij het jaar ervoor winnaar was van het Limburgs Dames Schuttersfeest.

​1992 – Sint-Agatha Haelen
1993 – Sint-Martinus Horn
1994 – Sint-Urbanus Maasniel
1995 – Oranje Nassau Roermond
1996 – Sint-Agatha Haelen
1997 – Sint-Laurentius Bocholt
1998 – Sint-Joseph Koningsbosch
1999 – Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille
2000 – Sint-Sebastiaan Grote-Brogel
2001 – Sint-Lambertus Molenbeersel
2002 – Sint-Laurentius Bocholt
2003 – Sint-Amandus Opglabbeek
2004 – Sint-Lambertus Molenbeersel (door Sint-Agatha Haelen)
2005 – Sint Antonius Nederweert
2006 – Sint-Martinus Niel-bij-As

2007 – Sint-Elisabeth Stokkem
2008 – Sint-Catharina Beek
2009 – Sint Elisabeth Stokkem
2010 – Sint Monulphus & Gondulphus 1 Maasmechelen
2011 – Sint Elisabeth Stokkem
2012 – Sint Sebastianus Ell
2013 – Sint Harlindis & Rellindis Ellikom
2014 – Sint Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille
2015 – Sint Michaël Doenrade
2016 – Sint Elisabeth Stokkem
2017 – Sint Agatha Haelen ​
2018 – Sint-Urbanus Maasniel
2019 – Sint-Catharina Beek
2020 – Sint-Antonius Nederweert
2022 – Sint Elisabeth Stokkem

Samenwerkingsverbanden

Schutterij, gilde of broederschap

Er worden nogal wat verschillende namen in de schutterswereld gebruikt, zoals schutterij, gilde of broederschap. De termen geven heel algemeen de grootste verschillen weer.

Zo staat ‘schutterij’ voor de meestal strakke vereniging met alle leden in militair uniform die met flinke pas marcheert.

De naam ‘gilde’ of ‘schuttersgilde’ wordt juist gebruikt voor een vereniging waarin de leden een tenue uit de 17e of 18e eeuw dragen (meestal herkenbaar aan een kniebroek en breedgerande hoed). Een gilde marcheert niet maar loopt met een wat langzamere pas.

Dan de term ‘broederschap’; dat was vroeger een vereniging die erg nauw verbonden was met de kerk en de parochie. Schutterijen hebben altijd een goede band met de kerk . De leden van een broederschap waren vroom, baden en hielpen elkaar en de gemeenschap. Die onderlinge band wil men met de benaming broederschap vandaag de dag ook laten zien.

Schuttersbonden

Op dit ogenblik bestaan er 10 schuttersbonden die zijn aangesloten bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie:

 • Schuttersbond Eendracht maakt macht Weert (1 januari 1896);
 • Schuttersbond Juliana (10 december 1908);
 • Rooms-katholieke Zuid-Limburgse schuttersbond (1 maart 1921);
 • Midden-Limburgse schuttersbond (28 april 1926);
 • Bond van schutterijen Maas en Kempen (7 maart 1948);
 • Schuttersbond Berg en Dal (1 januari 1960);
 • Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o. (1 januari 1964);
 • De Lommelse Schuttersgilden (7 april 1999);
 • Schuttersbond St. Gerardus Amstenrade; en
 • Bond De Maasvallei.

Door het oprichten van schuttersbonden verenigen schutterijen zich: één schutterij kan veel, maar samen kan men nog meer bereiken. Elke schutterij behoudt zijn eigen identiteit en toch worden gezamenlijk initiatieven uitgewerkt. Schuttersfeesten worden beter geregeld.

Oud-Limburgse Schuttersfederatie


Schuttersbonden zijn opgericht om schuttersfeesten beter te organiseren. Het Oud-Limburgse Schuttersfeest (OLS) heeft een extra moeilijkheid: de winnaar heeft de eer om het daarop volgende jaar het feest te organiseren. De organisatie van het feest is dus telkens in handen van een andere schutterij en die kan er telkens andere ideeën op nahouden.

In 1927 is voor het eerst een reglement voor het OLS geschreven waarin staat hoe de schietwedstrijd moet verlopen. Eén regel is bijvoorbeeld dat men niet meer in drietallen, maar in zestallen schiet. Toch hielden niet alle organisatoren zich netjes aan de regels. Daarom is in 1937 de Oud-Limburgse Schuttersfederatie opgericht.


Klik op het logo om naar de website te gaan

Schutterijen die aangesloten zijn bij een schuttersbond kunnen aan het Oud-Limburgse Schuttersfeest (OLS) deelnemen. De Oud-Limburgse Schuttersfederatie legt de regels voor de organisatie van het Oud-Limburgse Schuttersfeest vast.

Alle schuttersbonden zijn aangesloten bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Het bestuur van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie bestaat uit de voorzitters van al die schuttersbonden.

Twee keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. Alle schutterijen en schuttersbonden worden uitgenodigd daar aanwezig te zijn. Schutters, schutterijen en bonden kunnen met hun vragen bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie terecht.

Als er wordt gesproken over ‘de’ OLS, dan bedoelt met de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Als men spreekt over ‘het’ OLS, dan bedoelt men het Oud-Limburgse Schuttersfeest.

Europese Gemeenschap voor Historische Schuttersgilden


De Europese Gemeenschap voor Historische Schuttersgilden (EGS) is de overkoepelende organisatie van alle schuttersgilden in Europa. Ze is de spreekbuis van vijfentwintig federaties en bonden uit twaalf verschillende landen. In dit verbond zijn ruim 2.800 verenigingen samengebracht. Die hebben een achterban van meer dan 1,2 miljoen gildenbroeders en -zusters.

De schutterijen van de EGS zijn gegroepeerd in vijf regio’s:


Klik op het logo om naar de website te gaan

 • Regio 1: “Duitsland” (ten noorden van de Main), met 1.927 aangesloten schutterijen;
 • Regio 2: “Zuid-Europa” (Zuid-Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië), met 13 aangesloten schutterijen;
 • Regio 3: “Noordwest-Europa” (Nederland, Groot-Brittannië en Scandinavië), met 450 aangesloten schutterijen;
 • Regio 4: “Zuidwest-Europa” (België, Frankrijk, Portugal en Spanje), met 183 aangesloten schutterijen; en
 • Regio 5: “Oost-Europa” (Polen, Kroatië, Tsjechië en Oekraïne), met 129 aangesloten schutterijen.

De Europese Gemeenschap voor Historische Schuttersgilden (EGS) is de overkoepelende organisatie die het 3-jaarlijkse Europese Schutterstreffen (EST) ondersteunt.


Stichting Limburgs Dames Schuttersfeest

Tot 2002 mochten op een Oud-Limburgse Schuttersfeest geen vrouwen meeschieten. Daarom bestaat er voor dames een apart schuttersfeest, als vrouwelijke tegenhanger van het OLS.

Het eerste Limburgse Dames Schuttersfeest (LDS) is in Haelen gehouden in 1992. In 1996 is een Stichting opgericht om de organisatie, die telkens in handen kwam van de winnaar van de schietwedstrijd, te ondersteunen en begeleiden.

In 2002, op het Oud-Limburgse Schuttersfeest (OLS) in Ellikom (B) mogen vrouwen voor het eerst meeschieten.

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png