Sinds vele jaren verschijnt er binnen het schutters- en gildewezen het Limburgs Schutterstijdschrift, een uitgave van Stichting Limburgs Schutterstijdschrift. Eén keer per drie maanden verschijnt een schitterend naslagwerk, 48 pagina’s in fullcolour, met aandacht voor diverse schuttersactiviteiten: van jubilea, tot historische verhalen, tot aankondigingen van schuttersfeesten, van ‘In Memoriams’ tot trouwberichten: kortom alles wat te maken heeft met het schutters- en gildewezen wordt getoond.

De samenstelling van dit tijdschrift gebeurt door schuttersleden, welke zich vrijwillig inzetten voor het samenstellen van het Limburgs Schutterstijdschrift.

In september 2013 verscheen de 100ste editie van het Limburgs Schutterstijdschrift. De Stichting Limburgs Schutterstijdschrift en het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie boden hun leden als kerstgeschenk in december 2019 een digitaal exemplaar van de 125ste editie van het Limburgs Schutterstijdschrift aan.

Abonnement

Voor slechts € 15,00 per jaar kunt U dit Limburgs Schutterstijdschrift verkrijgen. Aanmelden kan via het e-mailadres: henksmeets_85@msn.com.

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png