Muziekwedstrijden

Op schuttersfeesten worden er muziekwedstrijden gehouden. Hieraan kan een muzikant alleen meedoen (solist) of in groep (korps).

Muziekwedstrijden – verdieping

Op schuttersfeesten worden er muziekwedstrijden gehouden. Hieraan kan een muzikant alleen meedoen (solist) of in groep (korps).

Bij alle muziekwedstrijden – voor korpsen en voor solisten – is er per divisie en per sectie een prijs voor het beste muziekkorps.

Er bestaan 5 divisies: van de 1ste tot de 4de divisie en daarnaast nog een jeugddivisie.  Het muziekstuk dat wordt gespeeld, bepaalt in welke divisie het muziekkorps zal uittreden voor de jury. De moeilijkste muziekstukken zijn voor de 1ste divisie.

Elke divisie bestaat uit telkens 3 secties: sectie A, sectie B en sectie C.  Dit betekent:

  • sectie A: slagwerkkorps;
  • sectie B: blaaskorps;
  • sectie C: fluiterkorps.

De samenstelling van het muziekkorps bepaalt dus de sectie waarin het zal uittreden voor de jury.

Korpswedstrijd

De korpswedstrijden worden verdeeld in muziekwedstrijden die stilstaand (concertwedstrijd) of marcherend (marswedstrijden) worden uitgevoerd.

Marswedstrijd
(marcherend)

Concertwedstrijd
(stilstaand)

Marswedstrijd Sint Laurentius Spaubeek

Bij de marswedstrijden worden er ook punten gegeven aan de tamboer-majoor. De tamboer-majoor met het hoogste aantal punten wint de eerste prijs.

Concertwedstrijd Sint Hubertus Ubachsberg

Solistenwedstrijd

Bij de solistenwedstrijden zijn er wedstrijden voor slag- en blaasinstrumenten.  Voor de militaire signalen is er een speciale, aparte wedstrijd.

Solist Jordi Knops tijdens de muziekwedstrijd voor solisten op het OLS te Stramproy in 2013

Esprit

Om de muziekkorpsen en jeugdige deelnemers te stimuleren deel te nemen aan de muziekwedstrijden op het Oud Limburgs Schuttersfeest is een extra prijs voorzien die de naam “Esprit” draagt. De “Esprit” is een muziekstuk dat veel gespeeld wordt op schuttersfeesten. Tijdens het OLS gebruikt radiozender L1 de begintune van “Esprit” om aan te geven dat een schutterij heeft misgeschoten en dus uit de wedstrijd is gevallen.

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png