Schutters en hun feesten

Meerdere malen per jaar vieren de schutters feest.

Zo vieren zij bijvoorbeeld binnen hun eigen vereniging ieder jaar het feest van hun patroonheilige, maar er zijn ook vele feesten die zij vieren met andere schutterijen.  Er zijn de bondschuttersfeesten die zij vieren met de schutterijen binnen hun schuttersbond of schuttersfeesten binnen hun dekenaat of gemeente.

Er zijn ook schuttersfeesten waaraan schutterijen deelnemen uit beide Limburgen, zoals het OLS – dat wordt gevierd met alle schutterijen van de OLS Federatie en het LDS.

Het Kinjer-OLS is een schuttersfeest speciaal voor kinderen.  De deelnemende schutterijen zijn school-schutterijen: klassen van 10-, 11- en 12-jarigen met hun leerkrachten die worden begeleid door enkele personen van een schutterij.

Van alle feesten wordt kleurrijk verslag uitgebracht in het Limburgs Schutterstijdschrift.

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png