Exercitie

Exercitie is het oefenen van militaire handelingen.  Bij de exercitiewedstrijden op het terrein kunnen extra punten worden verdiend als de manschappen de handelingen zo correct en zo snel mogelijk uitvoeren.

De manschappen voeren de commando’s die de commandant roept, uit.

Manschappen kunnen bewapend zijn met geweren, spiezen of hellebaarden.

Het exerceren is niet gemakkelijk: het vereist veel oefening en concentratie want als de commandant een commando geeft, dan moeten de manschappen onmiddellijk en tegelijk reageren.

Afhankelijk van het soort uniform dat een schutterij draagt, behoort de schutterij tot een bepaalde categorie of exercitie.  Voor elke exercitie gelden andere regels.

Voor Nederlandse exercitie is er een verschil tussen oude en nieuwe exercitie.  De oude exercitie slaat op oefeningen die na 1914 in het leger werden gedaan. Het aangehouden reglement is “Aanschrijving DvO” van 9 november 1914.

Tijdens de wedstrijden herken je de oude exercitie aan het feit dat de manschappen een overall dragen. Zij moeten namelijk ook knielen en liggen.  Bij nieuwe exercitie is dat niet het geval.

Een schutterij in oude exercitie heeft guides bij de manschappen lopen.  Een guide is een gids.

De rechter- en linkerguide moeten ervoor zorgen dat de schutters recht achter elkaar staan.

Tijdens het marcheren wijzen ze de schutters, als het ware, de weg.

Voor Nederlandse exercitie is er een verschil tussen oude en nieuwe exercitie. Tijdens de wedstrijden herken je de nieuwe exercitie aan het feit dat de manschappen het gewone uniform dragen. Bij oude exercitie dragen de manschappen een overall.

Het aangehouden reglement is “Voorschrift nr. 2-1592” (4de druk).

Het aangehouden reglement is “Belgische drill G157” (1988).

Het aangehouden reglement is “Voorschrift nr. 2-1592” (4de druk).
Wapenhandelingen van musketten en spiezen van 1607.

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png