Muziekkorpsen

Muziek – verdieping

Schutterijen hebben een militaire achtergrond. Militaire muziek bestaat al zolang er legers zijn, zo wordt vaak gezegd en schutterijen zijn de oudste legers die er bestaan.  Het is zeker dat al in de oudheid blaas- en slaginstrumenten op het slagveld werden gebruikt om signalen over te brengen over langere afstanden. Vervolgens werden geluidssignalen ook buiten het slagveld gebruikt om commando’s mee te geven, bijvoorbeeld tijdens exercitie en manoeuvres. Hieruit ontstond de marsmuziek.

Sinds jaar en dag marcheren de schutters al ‘met vliegend vaandel en slaande trom door stad en land’. Tot in de twintigste eeuw mag dat letterlijk worden genomen. In de 16e en 17e eeuw huurden schutterijen voor processies en andere officiële bijeenkomsten één of enkele tamboers in om hen ritmisch te begeleiden. Dat veranderde weinig in de 18e en 19e eeuw. De huidige drumbands zijn in feite pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Nadat de Britse en Amerikaanse geallieerden tijdens en vooral vlak na de Tweede Wereldoorlog hadden getoond welk muzikaal spektakel brassbands voortbrengen, was menige schutterij in de jaren ’50 en ’60 definitief ‘verkocht’.

Daarnaast was ook de muzikale ontwikkeling binnen het leger van invloed. Veel mensen kregen tijdens hun dienstplicht te maken met het spelen van marsmuziek in één van de vele militaire tamboerkorpsen.

Om meer te weten te komen over het ontstaan van militaire muziek, kan je terecht op de website van het Nederlands militair erfgoed.

Schutterijen zijn de oudste legers die er bestaan. Door het slaan op grote trommels marcheerde de hele groep gemakkelijk in de maat.  De marsmuziek gaf de strijders onderweg ook meer moed.  Muziek hielp dus tijdens de lange tochten naar het slagveld.

Muziek is niet alleen handig om met een grote groep in de maat te marcheren.  Muziekinstrumenten waren ook een belangrijk communicatiemiddel in het leger en op het slagveld.  Zo werden muziekinstrumenten zoals signaalhoorns en pijperfluiten ook al erg vroeg gebruikt omdat de hoge toon van ver te horen is.  Militaire signalen zijn een goed voorbeeld van communicatie met behulp van muziekinstrumenten.

Tijdens de schuttersfeesten worden er op het feestterrein verschillende muziekwedstrijden georganiseerd.

Muziek is dus voor de schutterij heel belangrijk.

Soorten muziekkorpsen

Er bestaan verschillende soorten muziekkorpsen.

De meeste schutterijen hebben een muziekkorps waarbij de muzikanten allemaal trommelen.  Deze muzikanten worden tamboers of trommelaars genoemd.  Een  muziekkorps met allemaal trommelaars wordt een trommelkorps of drumband genoemd.  Maar er zijn ook schutterijen waarbij de muzikanten andere muziekinstrumenten bespelen.  Zo zijn er ook schutterijen met een pijperkorps of een jachthoornkorps.

Drumband
Sint-Severinus Grathem

Gildetrommelkorps
Sint-Joris Kaulille

Een trommelkorps bestaat vooral uit een aantal kleine trommen, aangevuld met tenortrom, overslag (grote trom) en eventueel bekkens. Soms worden er ook ander percussie-instrumenten toegevoegd zoals bongo’s, koebel en woodblock. Trommelkorpsen maken ritmische muziek.

Historische schuttersgilden hebben vaak ook een historisch trommelkorps. Hierin worden vaak alleen gildetrommen gebruikt. Deze trommen hebben een grotere maat dan de parade trommen uit de drumbands. Daarnaast zijn de trommen, net als vroeger, met touwen gespannen. Gildetrommelkorpsen spelen vaak traditionele ritmes.

Drumline
Sint-Sebastiaan Grote-Brogel

Een drumline is een trommelkorps met een Amerikaanse stijl. Hierin worden vooral hightension snares gebruikt. Dit zijn speciale trommels die heel strak gespannen zijn. Naast deze trommels worden er ook meerdere grote trommen gebruikt. Deze zijn in verschillende maten en hebben zo verschillende toonhoogtes. Een drumline maakt ritmische muziek.

Fluitkorps
Sint Willibrordus Obbicht

Klaroenkorps
Sint Sebastianus Mechelen

Jachthoornkorps
Sint Urbanus Maasniel

Een klaroenkorps maakt alleen gebruik van signaalinstrumenten. Dit zijn trompetten zonder of met maar één ventiel. Hierdoor kunnen de instrumenten alleen de natuurtonen blazen en zijn ze beperkt in hun repertoire. Naast de klaroen, worden ook de basklaroen en sousafoon gebruikt. De blazers worden altijd begeleid door slagwerk.

Een jachthoornkorps heeft eigenlijk dezelfde bezetting als een klaroenkorps alleen nu aangevuld met jachthoorns. Toch is het bij een jachthoornkorps ook mogelijk om trompetten te gebruiken in plaats van klaroenen. Trompetten hebben drie ventielen en kunnen doordoor meer tonen spelen.

Drumfanfare
Sint-Martinus Voeren

Een drumfanfare heeft de meest uitgebreide bezetting. Naast de trompet, bariton en sousafoon, kom je in een drumfanfare ook de trombone en saxofoon tegen. Drumfanfares maken over het algemeen herkenbare muziek.

Lyrakorps
Sint Mathias en Cornelius Posterholt

Een lyrakorps bestaat vooral uit lyra’s of marchinbells (klokkenspellen om mee te marcheren). Hierop worden melodieën gespeeld. Deze vaak herkenbare liedjes, worden ritmisch ondersteund door een aantal snare trommels en overslag (grote) trommels.

Trompetterkorps
Sint Gertrudis Amstenrade

Trompetterkorps
Sint Joseph Buchten

Een trompetterkorps bestaat vooral uit trompetten. Deze instrumenten hebben drie ventielen waarmee de hele toonladder gepeeld kan worden. De trompetten worden meestal aangevuld met baritons en sousafoons. Al deze instrumenten hebben dan drie ventielen waardoor er ook meer herkenbare muziek gemaakt kan worden. Toch wordt er in de schutterijen vooral voor traditionele muziek gekozen. Ook een trompetterkorps wordt door een slagwerkgroep ondersteund.

Muziekkorpsen in actie

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png