Pagina's

Tambour-Maître of Tamboer-Majoor


De tambour-maître of tamboer-majoor is de baas van het muziekkorps.  Met de commandant als eerste baas en de tamboer-majoor als tweede aanvoerder zal de schutterij nooit de weg kwijtraken.

De tamboer-majoor draagt een stok mee. Deze stok of mace gebruikt hij om het tempo en de richting aan te geven.  De manier waarop de tamboer-majoor zijn stok gebruikt, noemt men stokbehandeling.

Als de tamboer-majoor zijn mace in de lucht werpt, dan is dit een extra show-element voor het publiek.

De stok van de tamboer-majoor heeft aan de ene kant een punt en aan de andere kant een soort versierde bol.  Deze stok wordt ook mace genoemd.

Er zijn ook schutterijen waar kinderen als mini-tamboer-majoor meelopen.

In de optocht loopt de tamboer-majoor achter de vendeliers of, als die er niet zijn, na de bordjesdrager.

In de optocht voert elke schutterij een bepaalde categorie exercitie uit. Tijdens de optocht doet iedere tamboer-majoor mee aan de wedstrijd ‘Beste tamboer-majoor’.  Voor elke wedstrijd is er per exercitievorm een prijs.  Dit betekent dat er een ‘Beste tamboer-majoor’ is in de categorie exercitie Oude exercitie, Nieuwe exercitie gewapend, Nieuwe exercitie ongewapend, Gilde exercitie én Belgische exercitie. In totaal zijn er dus vijf wedstrijden ‘Beste tamboer-majoor’ en dus ook vijf prijzen te winnen.

De jury geeft de tamboer-majoor punten voor zijn statige houding en voor de manier waarop hij zijn stok hanteert. Sommige tamboer-majoors kunnen hun mace wel meters omhoog werpen en in een zwierige beweging weer opvangen.


Met zijn stok geeft de tamboer-majoor het tempo en de richting aan waarin de schutterij zich moet verplaatsen.


Bij de tribune bewijst de tamboer-majoor zijn eer aan de genodigden door zijn mace met de punt naar de grond te laten wijzen.


De afstand tussen de tamboer-majoor en de bordjesdrager en tussen de tamboer-majoor en het muziekkorps moet perfect zijn.


De tambour-maître geeft aan welk muziekstuk er wordt gespeeld.  Dit doet hij door aan het einde van een muziekstuk, zijn vrije hand omhoog te steken en met zijn vingers aan te geven welk muziekstuk als volgende gespeeld zal worden.

Bij de marswedstrijden op het terrein voor muziekkorpsen worden er ook punten gegeven aan de tamboer-majoor.

Bij de marswedstrijden voor muziekkorpsen op het terrein worden er ook punten gegeven aan de tamboer-majoor.

Muziekkorpsen kunnen uittreden in 5 divisies: van de 1ste tot de 4de divisie en daarnaast nog een jeugddivisie.  Het muziekstuk dat wordt gespeeld, bepaalt in welke divisie het muziekkorps zal uittreden voor de jury.  Per divisie is er een prijs voor de beste tamboer-majoor.


Geeft de tamboer-majoor duidelijke commando’s?
Heeft de tamboer-majoor een mooie stokbehandeling?

De jury geeft ook punten op de algemene indruk die de tamboer-majoor achterlaat.

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png