Pagina's

Immaterieel Cultureel Erfgoed

Cultuur en erfgoed zijn erg belangrijk. Schutterijen beschikken over heel wat roerend en immaterieel erfgoed. De OLS Federatie streeft ernaar tradities en het schutterserfgoed te bewaren en door te geven aan de volgende generatie(s) door actief in te zetten op erfgoedzorg.

OLS Feest

Het OLS feest is in Nederland en in Vlaanderen erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Vlaamse erkenning

In 2017 werd, onder impuls van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, gestart met de opmaak van een dossier om de erkenning als immaterieel cultureel erfgoed aan te vragen. Hiervoor werden alle koepels in Vlaanderen, waar gilden actief zijn, uitgenodigd om hieraan mee te werken, en onder begeleiding van Histories werden alle stappen voor de opmaak van het dossier doorlopen, dat uiteindelijk ingediend werd op 13 april 2019.

Op dinsdag 25 juni 2019 kwam dan het goede nieuws dat de aanvraag was goedgekeurd, en dat het historisch schutterswezen in Vlaanderen opgenomen is op de Vlaamse inventaris.

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van niet-tastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die ‘geborgen’ worden. Borgen is zorgen: het is bewust actie ondernemen om te zorgen dat mensen het erfgoed kennen en dat nieuwe generaties goesting krijgen om mee te doen.

Achter dit immaterieel erfgoed staan de ‘erfgoedgemeenschappen’. Naast het uitvoeren van de traditie zelf, engageren deze mensen zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te zorgen dat het erfgoed aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png