Pagina's

Het Limburgs Schutterij Museum is een museum dat gevestigd is in Steyl. Het museum staat in het teken van de schutterij en wordt beheerd door de Stichting Limburgs Schutterij Museum.  Het krijgt daartoe subsidie van de Nederlandse provincie Limburg. De collectie bestaat onder meer uit uniformen,  koningszilver, vaandels, foto’s, oorkondes en andere documenten van nog bestaande en reeds opgeheven schutterijen. Ook wordt aandacht besteed aan het Oud Limburgs Schuttersfeest.

Waarom een museum?

Het schutterijwezen kent een eeuwenoude, diepgewortelde traditie in de Nederlands en Belgisch Limburgse samenleving. Door de eeuwen heen werd er een rijke collectie nagelaten van vaandels, buksen, uniformen, koningszilver, onderscheidingen, documentatie enz. Deze attributen verdienen het voor het nageslacht bewaard te worden. Maar dat niet alleen: ook verdient deze waardevolle collectie een waardige plaats waar zij en onze nakomelingen ze kunnen bewonderen. Eerdere pogingen om een museum op te richten ten einde dit culturele erfgoed op een blijvende en verantwoorde wijze ten toon te kunnen stellen waren slechts een kort leven beschoren. Zo moesten musea in Hoensbroek en Stramproy achtereenvolgens vanwege diverse omstandigheden hun deuren sluiten.

Mede door toedoen van de Stichting Garde Tegeliers werd jaren geleden een opstap gemaakt om de inmiddels op afgelegen zolders resp. kelders gelegen schuttersattributen aan een breder publiek voor te stellen. Een stichting werd in het leven geroepen die startte met een tijdelijke expositie in de botanische tuin Jochumhof te Steyl, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van de ondersteuning van het Euregionale Towana project. Uiteindelijk betekende deze stap de opmaat tot de definitieve vestiging van het Limburgs Schutterij museum in Steyl.

Wijlen OLS-president Frans Wolters bij de opening van het museum in Steyl op 25 augustus 2001 : “Dit is nog maar het begin. Dit museum zou uit moeten kunnen groeien tot een compleet en professioneel gerund informatie- en documentatiecentrum over het schutterswezen in de beide Limburgen”.


Brand

Een grote brand maakte op 10 april 2008 een (voorlopig) einde aan de activiteiten van het museum. De collectie bleek weliswaar voor een groot deel nog schoon te maken of te restaureren, maar het gebouw was reddeloos verloren.  Het museum kon na de brand niet terugkeren naar het oude onderkomen bij het Missiemuseum. En dus werd er een nieuwe plek gezocht en gevonden in de Sint Rochuskerk in Steyl.

Acht jaar lang waren vele vrijwilligers wekelijks aan de slag om de collectie te restaureren, te herstellen en gereed te maken om het schutterijmuseum te laten herrijzen.

Sint Rochuskerk Steyl

Het Limburgs Schutterij Museum is gelegen in de voormalige Sint Rochuskerk in Steyl. Het museum is niet alleen een museum, maar ook een ontmoetingscentrum met de mogelijkheden om seminars, bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. De kerk heeft een multifunctionele indeling met een horecagedeelte.

Zondag, 10 april 2016 – exact 8 jaar na de brand – werd het Limburgs Schutterij Museum geopend door de Gouverneur van Nederlands-Limburg, Theo Bovens en zijn Belgisch-Limburg college, Herman Reijnders, die ondersteund werden door de burgemeester van Venlo, Antoine Scholten en de Federatiepresident Ger Koopmans.

Sjöttesjoel

Voor het Kinjer-OLS bestaat de mogelijkheid om in het museum met de school en/of vereniging ‘in de leer’ te gaan. Er is voldoende lesmateriaal beschikbaar om bijvoorbeeld zelf uitrusting, kleding e.d. te kunnen maken.

Website

Limburgs Schutterij Museum heeft een uitgebreide website.  Neem eens een kijkje op www.schutterijmuseum.nl.

Op enkele plaatsen is er verdieping aangebracht aan de inhoud van deze website.
Deze aanvulling kan gelezen worden door ‘>’ van de 2 grijze blokjes aan te klikken, zoals hier aan de rechterkant is weergegeven.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

Verdieping

Door ‘<' van de 2 grijze blokjes aan te klikken, keer je terug naar de oorspronkelijke tekst.

Deze verdieping is aangebracht voor volwassenen die meer willen weten over bepaalde onderwerpen.

De website WijSchutterij is geïnitieerd door de OLS Federatie met behulp van Cultuurpad en Provincie Limburg.
Deze website wordt gebruikt door scholen bij de invulling van lessen of ter voorbereiding van deelname aan het Kinjer-OLS.

feedback_mix.png